BioTECH w Szczecinie

​biotechnologia w służbie rolnictwa

Doradztwo z dziedziny biotechnologii, nawożenia i stymulacji roślin uprawnych, poprawy stanu mikrobiologicznego gleby oraz biologicznego przetwarzania obornika i gnojowicy.

 

 

 

 

Doradztwo z dziedziny biotechnologii

BIOTECH jest firmą działającą w branży rolniczej założoną w 2010 roku przez doktora nauk rolniczych Marcina Romanowskiego o specjalności agrochemia wywodzącego się z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

 

Naszą podstawową zasadą jest tworzenie oraz promowanie rozwiązań bezpiecznych dla roślin, ludzi, zwierząt i środowiska, przynoszącym rolnikom wymierne korzyści przy zmniejszaniu dawek środków chemicznych i optymalnym nawożeniu.

 

Współpracujemy z rolnikami w województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim, pomorskim i lubuskim w zakresie zrównoważonego prowadzenia gospodarstw przy pomocy naturalnych preparatów mikrobiologicznych, stymulatorów wzrostu i nawozów dolistnych wdrażając wypracowane przez nas technologie uprawy w plan działania danego gospodarstwa rolnego. Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie w pracy z wieloma gospodarstwami w regionie umożliwia nam systematyczną poprawę warunków glebowych, co przekłada się na lepszy wzrost roślin, a w konsekwencji na plon i ekonomiczny zysk dla rolnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOTECH Aktywator Glebowy

 

 

BIOTECH oferuje grupę wysokiej jakości preparatów mikrobiologicznych zawierających starannie wyselekcjonowane szczepy mikroorganizmów o ściśle ukierunkowanym działaniu.

 

Preparat mikrobiologiczny przeznaczony do rozkładu resztek pożniwnych o najwyższej na rynku koncentracji mikroorganizmów rozkładających słomę na poziomie 1,4 x 10 do 9 CFU / g (1,4 miliarda jednostek tworzących kolonie na gram) połączonych z kompleksem witamin i cukrów, które dają mikroorganizmom energię do ekspresowego namnażania się w glebie i rozkładania resztek pożniwnych do cennej dla gleby próchnicy. Bardzo dużą zaletą preparatu jest to, że w przeciwieństwie do innych preparatów na rynku nasz preparat zawiera mikroorganizmy w formie przetrwalnikowej, dzięki czemu można stosować go łącznie wraz z nawozami azotowymi typu mocznik lub RSM. Takie działanie rozwiązuje problem dodatkowego wyjazdu jedynie z preparatem mikrobiologicznym, co przekłada się na ekonomię uprawy i ograniczenie kosztów dla rolnika.

 

BIOTECH megaAZOT ​

Preparat mikrobiologiczny zawierający formę przetrwalnikową wolno żyjących bakterii Bacillus Azotofixans o koncentracji mikroorganizmów na poziomie 1 x 10 do 9 CFU/g (1 miliard jednostek tworzących kolonie na gram). Bakterie te dzięki wrodzonym mechanizmom produkcji enzymów przetwarzają azot cząsteczkowy pochodzący z powietrza atmosferycznego do formy amonowej i udostępniają go roślinom, dzięki czemu rolnik może w znacznym stopniu ograniczyć nawożenie azotem bez zmniejszenia plonu.

Zalety i skuteczność preparatu BIOTECH megaAZOT:
 • pozwala na bardziej ekonomiczne i skuteczne dawkowanie mineralnych nawozów azotowych
 • zwiększa efektywność nawozów azotowych o 50%
 • korzystnie wpływa na rozwój bakterii nitryfikujących
 • podwyższa urodzajność gleby
 • przyśpiesza wzrost roślin i podnosi plon
 • poprawia stan mikrobiologiczny gleby

 

BIOTECH megaFOSFOR

Preparat mikrobiologiczny zawierający formę przetrwalnikową wolno żyjących bakterii Bacillus megaterium o koncentracji mikroorganizmów na poziomie 1 x 10 do 9 CFU / g (1 miliard jednostek tworzących kolonie na gram). Działanie preparatu opiera się na naturalnej zdolności bakterii do przetwarzania fosforu z trudno dostępnych połączeń nieorganicznych i organicznych do form łatwych do pobrania przez rośliny. 

Zalety i skuteczność preparatu BIOTECH megaFOSFOR:
 • pozwala na bardziej ekonomiczne i skuteczne dawkowanie
 • mineralnych nawozów fosforowych
 • zwiększa efektywność nawozów fosforowych o 50%
 • podwyższa urodzajność gleby
 • przyśpiesza wzrost roślin i podnosi plon
 • poprawia stan mikrobiologiczny gleby 

 

BIOTECH NANO

Stymulator wzrostu zawierający w składzie siarczany Fe, Co, Al, Mg, Mn, Ni, Ag w stężeniach nanomolowych, organiczne substancje humusowe oraz ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum. Tak dobrana kompozycja składników uruchamia w roślinie mechanizm obronny, podobnie jak ma to miejsce w wypadku wystąpienia warunków powodujących silny stres dla roślin takich jak: przymrozek, susza, wiatr lub uszkodzenia spowodowane środkami ochrony roślin tj. herbicydy.

Roślina po aplikacji na nią BIOTECH NANO aktywuje „przeciwstresowy mechanizmu obronny” już na poziomie komórkowym bez stosowania faktycznego czynnika stresowego i automatycznie wytwarza hormony wzrostowe tj. auksyny, cytokininy i gibereliny.

 

Dzięki tym hormonom zaczyna szybciej rosnąć, ponieważ bardziej efektywne wykorzystuje składniki pokarmowe i wodę. Najszybciej zauważalnym efektem działania preparatu jest bujny rozrost strefy korzeniowej wraz z włośnikami, które momentalnie wchłaniają składniki pokarmowe.

 

Następnie roślina wchodzi w fazę odporności krzyżowej, co objawia się odpornością na różne stresy i oznacza to, że roślina, która nabyła odporność na jeden rodzaj stresu, wykazuje zwiększoną odporność na działanie innych czynników stresowych.

Zalety i skuteczność preparatu BIOTECH NANO:
 • wzrost odporności na choroby i warunki stresowe
 • wspomaganie działania fungicydów
 • wzrost masy korzeni i części nadziemnej roślin
 • lepsze krzewienie zbóż
 • lepsze przezimowanie roślin ozimych
 • wzrost plonowania
 • zrost zawartości cukrów, białek, glutenu i oleju
 • uzyskanie wysokiej wartości siewnej ziarna/nasion

 

BIOTECH HUMUS

Super koncentrat humusowy zawierający w swoim składzie 90% organicznych substancji humusowych pochodzących z lignosulfoniannu w tym: 80-85% soli kwasów huminowych i 15-20% kwasów fulwowych oraz 10% makro- i mikroelementów w tym:

 • potas, siarka, żelazo - 0,02%
 • miedź - 0,12%
 • mangan - 0,012%
 • cynk - 0,12%
 • bor - 0,15%
 • molibden - 0,15%
 • kobalt - 0,12%
 • oraz śladowe ilości: wapnia, krzemu i magnezu

 

Funkcje jakie pełnią substancje humusowe: 
 • długofalowo gromadzą składniki odżywcze i mikroelementy niezbędne do wzrostu roślin (efekt chelatowania)
 • poprawiają obieg składników pokarmowych wewnątrz rośliny
 • regulują wchłanianie wody i składników odżywczych zarówno w roślinie jak i w glebie
 • chronią roślinę przed zewnętrznymi czynnikami stresogennymi
 • poprawiają wydajność fotosyntezy i zwiększają zawartość chlorofilu w roślinach
 • skutecznie pochłaniają toksyczne metale ciężkie i zapewniają oczyszczenie rośliny tym samym działając jako bioregulatory.

 

BIOTECH pH AQUA Kontroler

Kondycjoner wody - cieczy roboczej w zabiegach rolniczych do dokarmiania dolistnego i ochrony roślin na bazie kwasów fulwowych:

 • obniża pH cieczy roboczej
 • posiada właściwości buforujące
 • blokuje metale ciężkie
 • sekwestruje jony wapnia i magnezu przez co ogranicza twardość wody
 • zawiera surfaktant, który poprawia przyczepność cieczy roboczej do liści
 • wpływa na równomierne rozprowadzenie substancji aktywnej na roślinie przez ciecz roboczą
 • wspomaga wchłanianie czynników aktywnych (środki ochrony roślin, nawozy, stymulatory)
 • ogranicza wysychanie cieczy roboczej na powierzchni roślin
 • zawiera kwasy fulwowe przez co działa antystresowo na rośliny

 

Krótkie objaśnienie skuteczności obniżania pH cieczy roboczej przez BIOTECH pH AQUA Kontroler w porównaniu z konkurencyjnymi produktami:

 1. Obniżenie pH jest elementem większej całości i jest skutkiem, a nie celem – celem jest ustabilizowanie cieczy roboczej tak, aby nie zachodziły w niej niekorzystne zjawiska, które osłabiają działanie składników aktywnych.
 2. Optymalna wartość cieczy roboczej to 5,0 – 6,0 BIOTECH pH AQUA Kontroler gwarantuje uzyskanie takiej wartości przy 1l / 1000 l cieczy roboczej (nawet w przypadku użycia twardej wody).
 3. BIOTECH pH AQUA Kontroler chroni przed flokulacją (rozwarstwieniem i wytrącaniem osadów z cieczy użytkowej) oraz poprawia dyspersję (lepsza równomierność rozłożenia substancji w masie).
 4. Nie zawiera agresywnych kwasów mineralnych (jak inne kondycjonery), dzięki czemu jest delikatniejszy dla roślin.
 5. Wszystkie składniki BIOTECH pH AQUA Kontroler to substancje organiczne lepiej tolerowane przez rośliny i traktowane jak „swoje”. Dzięki związaniu (kompleksowanie, chelatowanie) substancji np. nawozowych, zwielokrotnia się skuteczność pobierania ich przez rośliny. Składniki BIOTECH pH AQUA Kontroler (przede wszystkim kwasy fulwowe) „zmuszają roślinę” do szybkiego i skutecznego wchłaniania składników cieczy roboczej.
 6. Jest łagodny dzięki czemu, przy jego zastosowaniu bardziej niż w przypadku innych zmniejsza się ryzyko interakcji składników aktywnych mieszaniny cieczy roboczej.
 7. Jednym z wielu zadań kondycjonera jest obniżenie pH wody – dodając preparat, który znacząco podnosi pH cieczy roboczej, należy zastosować więcej BIOTECH pH AQUA Kontroler – identycznie jak w przypadku innych kondycjonerów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologiczne przetwarzanie obornika i gnojowicy

Bazę przy technologii biologicznego przetwarzania obornika i gnojowicy stanowią trzy preparaty: BIOTECH Microferm, BIO FermStarter i BIOTECH Lepiszcze Glebowe. Dawkowanie preparatów do nawozów organicznych każdorazowo dobierane jest po wstępnej analizie materiałów z danego gospodarstwa.

 

 


BIOTECH Microferm

Płynny preparat mikrobiologiczny zawierający Zespół Mikroorganizmów Probiotycznych składający się z 10 szczepów bakterii fermentacji mlekowej 1 szczepu drożdży i 5 szczepów bakterii fotosyntetyzujących. Bakterie fermentacji mlekowej są silnym sterylizatorem hamującym rozwój degeneracyjnych drobnoustrojów. Drożdże przetwarzając masę organiczną, wykorzystują dwutlenek węgla z powietrza i promieniowanie świetlne i wytwarzają substancje przyspieszające wzrost roślin, enzymy, hormony itp. ich metabolity są pożywieniem dla innych bakterii, takich jak bakterie kwasu mlekowego, a w szczególności dla promieniowców (Actinomycetes). Dodatkowo syntetyzują substancje sprzyjające.

 

Bakterie fotosyntezujące podczas rozkładu materii organicznej wydzielają aminokwasy zasilające promieniowce zarówno w rozwoju, jak i w produkcji substancji o działaniu antybiotycznym w stosunku do patogenów glebowych.

 

Wzrost ilości probiotycznych mikroorganizmów w glebie lub nawozie organicznym ma bezpośredni wpływ na intensyfikację ich pozytywnego działania. Bakterie te potęgują działanie pozostałych mikroorganizmów syntetyzujących, w tym bakterii nitryfikujących i grzybów symbiotycznych. Dla zwiększenia skuteczności tego procesu wprowadzane do gleby bakterie probiotyczne potrzebują bezpośredniego wsparcia zespołu metabolitów produkowanych przez te bakterie. Właśnie taki zespół biologicznie aktywnych metabolitów zawiera preparat mikrobiologiczny BIOTECH Microferm.

Metabolity te są uzyskiwane w długotrwałym, odpowiednio prowadzonym procesie hodowli probiotycznych drobnoustrojów wchodzących w skład preparatu BIOTECH Microferm. 

 

BIO FermStarter

Płynny dodatek zawierający w swoim składzie dużą ilość cukrów prostych oraz białka wzmacniający i przyśpieszający działanie preparatu BIOTECH Microferm podczas procesu fermentacji gnojowicy i obornika. Dodatkowo działa jako krioprotektant i wspomaga procesy biologicznego przetwarzania gnojowicy i obornika nawet przy bardzo niskich temperaturach, które panują zimą.

 

BIOTECH Lepiszcze Glebowe

Preparat w formie proszku wytworzony na bazie naturalnych minerałów o bardzo dużej pojemności wodnej i absorcyjnej, co przekłada się na zdolność do wyłapywania z gleby i nawozów jonów Ca, Mg, K, NH4 i mikroelementów do łącznego stosowania z obornikiem i gnojowicą.

 

 

 

 

Nawozy dolistne i nawozy organiczne​

Firma BIOTECH posiada w swojej gamie 20 nawozów dolistnych zarówno w formie płynów, proszków i krystalicznej do stosowania dolistnego. Część z nawozów zawiera w sobie naturalne substancje wspomagające szybki wzrost roślin przekładający się na ciemne wybarwienie roślin.


Materiał siewny

BIOTECH jest dystrybutorem na województwo zachodniopomorskie materiału siewnego kukurydzy, soi, mieszanek poplonowych i mieszanek traw niemieckiej firmy FARMSAAT AG. Dodatkowo dla firmy FARMSAAT AG na terenie Polski zakładamy i prowadzimy poletka odmianowe prowadzone według naszej technologii dokarmiania dolistnego i stymulacji na plon. W ofercie mamy również materiał siewny zbóż ozimych z hodowli DANKO i SaatenUnion.

 

 

 

Probiotyki dla zwierząt i preparaty ziołowe


Firma BIOTECH jest dystrybutorem probiotyku dla trzody chlewnej, drobiu i bydła o nazwie BIOTECH Flora, który został skomponowany ściśle według wytycznych firmy w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia z produkcją zwierzęcą. Probiotyk ten zawiera kombinację dwóch szczepów bakterii Bacillus s. i Bacillus l. w koncentracji 1 x 10 do 9 CFU/g (1 miliard jednostek tworzących kolonię na gram) połączonych z kompleksem witamin i cukrów, które wspomagają rozwój flory jelitowej. Preparat ten w połączeniu z preparatami ziołowymi z naszej oferty ogranicza zużycie antybiotyków do skrajnego minimum lub wręcz z czasem eliminuje ich używanie. Program stosowania preparatów z naszej oferty każdorazowo jest dobierany indywidualnie pod daną hodowlę zwierząt.

 

 

 

 

 

 

Przystępna biotechnologia – zadzwoń!

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.
​Z chęcią odpowiemy na pytania dotyczące naszych usług i działania efektywnych organizmów.


 

​BioTECH Dr Marcin Romanowski

 

ul. Maciejowicka 15 /9

70-786 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 604 493 838

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: od 08:00 do 16:00

Wtorek: od 08:00 do 16:00

Środa: od 08:00 do 16:00

Czwartek: od 08:00 do 16:00

Piątek: od 08:00 do 16:00

 


 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.